Geschiedenis

Geschiedenis

Begin jaren 80 van de 20e heeft Thomas Polimé, huidig bestuurslid en voormalig voorzitter, de eerste contouren geschetst voor het oprichten van de stichting. Uiteindelijk is de stichting ongeveer 25 jaar geleden opgericht met als doel jongeren, in het bijzonder Surinaamse jongeren die lang werkloos waren, uit hun isolement te halen. Door middel van het organiseren van groepsactiviteiten in een onderkomen aan de Oudegracht van Utrecht werden Surinaamse jongeren gestimuleerd tot actieve participatie in de samenleving. Deze groepsactiviteiten varieerden van het geven van workshop in traditioneel Marron houtsnijwerk, tot aan het geven van trainingen voor het besturen van specifieke machines. Als gevolg van dergelijke groepsactiviteiten vonden de Marron jongeren na deelname al snel een baan, wat voor hen in meer zingeving resulteerde en als gevolg daarvan ook het gevoel gaf dat ze een actieve bijdrage konden leveren in de maatschappij.

Door de jaren heen heeft de stichting zich gericht om uiteenlopende projecten, zoals studentenuitwisselingen tussen EU-lidstaten gericht op culturele integratie, tentoonstelling rondom cultureel erfgoed van Surinaamse bevolkingsgroepen, alsmede projecten gericht op culturele participatie. Binnen de lopende projecten richt de stichting zich met name op de Marron gemeenschap als doelgroep. Echter sluit de stichting geen enkele gemeenschap of individu buiten. Hiermee zorgt de stichting voor verbinding en verrijking, onder andere door participatieprojecten te stimuleren, op educatief- en cultureel gebied. Tevens biedt de stichting draagvlak voor culturele verbinding en samenwerking.

Het organiseren van uitwisselingsreizen/activiteiten op Europees en mondiaal niveau, gericht op culturele integratie.

  • Het opzetten van educatieve projecten voor Marron jongeren.
  • Onderzoek en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van cultureel, natuurlijk, materieel- en immaterieel erfgoed van de Marron gemeenschap (o.a. tentoonstellingen en themabijeenkomsten).