Recente projecten

Recente Projecten

Als stichting richten wij ons momenteel op een breed scala aan projecten, waarbij de cultuur en het erfgoed van de Aukaanse Marron gemeenschap centraal. Echter sluiten wij als stichting geen enkele gemeenschap of individu buiten. Hieronder kunt u een overzicht vinden van onze lopende projecten.

Museum project Diitabiki

De bouw van een museum op Diitabiki om zowel het materieel- alsmede het immaterieel erfgoed van de Aukaanse Marron gemeenschap en anderen veilig te stellen voor toekomstige generaties. De eerste twee museum gebouwen zijn reeds opgeleverd en een derde gebouw is nog in restauratie.

Website museumproject Diitabiki

Bouwen van een website voor het Diitabiki museum met ondersteuning van RCE; uitgevoerd door Andrea Kieskamp, onder leiding van Megaidi Pinas van het bestuur. Dit deel van het project is gerealiseerd. Deze website is in november 2021 gerealiseerd (www.fositengudu.org).

Reizende tentoonstelling Verborgen Koloniaal erfgoed terug naar het volk

Een reizende tentoonstelling vanuit collecties van het Nationaal Archief en Utrechts Archief, met zwart-wit foto’s, in combinatie met bewegend beeld. De foto’s worden op een meerstemmige en kleurrijke manier gepresenteerd en middels crowdsourcen worden de verhalen achter de foto’s vanuit de gemeenschap vastgelegd voor toekomstige generaties.

Bomenroute Diitabiki

Professor Tinde van Andel heeft een bomenroute aangelegd. Deze bomenroute loopt door primair en secundair bos. De route is onderdeel van de realisatie van een park die door de lokale bewoners van Diitabiki wordt aangelegd, met bomen en planten die dreigen te verdwijnen.

Educatieproject Diitabiki

Het geven van trainingen, lokaal in Diitabiki, aan leerkrachten over het inrichten van museum gebouwen en marrron geschiedenis. Het project wordt uitgevoerd door stichting Stil Verleden, waar Maria Karg en Gundy van Dijk direct betrokken zijn.

Pangi project

Een project wat in ontwikkeling is om de traditionele Pangi, Marron klederdracht die nog steeds wordt gebruik door de Marron vrouwen, op de UNESCO werelderfgoedlijst te plaatsen. Het project staat onder leiding van Megaidi Pinas, penningmeester van de stichting wordt in samenwerking met KIEN uitgevoerd.

Erfgoedvrijwilligersproject: digitale toegankelijkheid cultureel erfgoed Aukaanse Marrons

Een project wat in ontwikkeling is om het erfgoed van de Marron gemeenschap digitaal toegankelijk te maken. Op deze manier wordt de eerste generatie Marrons de mogelijkheid geboden om hun erfgoed over te dragen aan de nieuwe generatie.